Certificering van visuele communicatie: Brandveiligheid

Depositphotos_5893634_xsVerschillende materialen vragen om verschillende brandveiligheidseisen. Bij de bouw, het inrichten en decoreren van ruimtes is het daarom belangrijk dat gebruikte materialen gecertificeerd zijn. Stel je voor dat fotobehang op de muren van een kantoor zeer brandbaar zijn. Dan zou door dat materiaal het gebouw nog sneller afbranden. Dit wil je als eigenaar of gebruiker van een pand natuurlijk voorkomen en daarom is het essentieel dat alle materialen (en combinaties daarvan) uitvoerig zijn getoetst aan brandveiligheidseisen. Wat deze eisen precies inhouden voor visuele communicatie lees je in dit blog.

Europese norm voor brandwerendheid

Een artikel over brandveiligheid uit SignPro Benelux April 2015 laat zien dat landen als Nederland, Duitsland, Engeland en België sinds jaren een Europees vastgelegde norm voor brandveiligheid hanteren. Dit is de EN 13501-1 classificatie voor brandwerendheid. Materiaal dat voorzien is van dit certificaat of van oudere, getoetste certificaten uit de aangesloten landen kan hierdoor direct gebruikt worden in Europa. Het voordeel van de norm is dat deze breed inzetbaar is in de bouw, van opbouw tot inrichting.

Brandvertragende middelen

Aan de andere kant heeft de Europese verordening REACH voor een verbod op bepaalde brandvertragende middelen gezorgd. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen. Dankzij deze verordening zijn middelen die risico’s voor mens en milieu met zich meedragen verboden. Met als gevolg dat men op zoek moet naar nieuwe brandvertragende middelen die aan de REACH eisen én brandwerendheidseisen voldoen. Helaas is het soms lastig nieuwe materialen te vinden die net zo brandwerend zijn als materialen die binnen REACH vallen.

Brandveiligheid

Wanneer is materiaal brandveilig te noemen en hoe herken je materiaal dat aan de brandveiligheidseisen voldoet? De Europese norm onderscheidt zeven hoofdclassificaties als het gaat om brandbaarheid van materialen:

  • A1 & A2: praktisch onbrandbare producten
  • B, C, D & E: brandbare producten
  • F: niet geclassificeerd product of zeer brandbaar product

Rookontwikkeling en brandende druppels

In het geval van brand is het vuur zelf niet het enige gevaar voor op dat moment aanwezige personen en het gebouw of materiaal. Daarom is binnen de Europese norm ook een classificering opgesteld voor rookontwikkeling en de mate waarin materiaal uiteen kan vallen in brandende druppels. De zogenoemde s-klasse zegt iets over de rookontwikkeling dat bepaald materiaal zal opleveren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vloerbedekking en ander bouwmateriaal. De verdeling is als volgt:

  • S1: materiaal levert beperkte rookontwikkeling
  • S2: materiaal levert redelijke rookontwikkeling
  • S3: materiaal levert grote rookontwikkeling

Brandende druppel- of deeltjesvorming wordt alleen voor materiaal vastgelegd dat geen vloerbedekking is. Dit vertaalt zich in de d-klasse waarbij d0 betekent dat er geen druppels gevormd worden terwijl d2 inhoudt dat er onbeperkte druppelvorming kan optreden.

Brandveiligheid als criterium

Natuurlijk houden wij als leverancier de brandveiligheid van onze producten goed in de gaten door zoveel mogelijk van onze producten aan alle normen en certificeringen te laten voldoen. Veel Neschen producten hebben een certificering met brandklasse B1 (Duitse norm) en M1 (Franse norm). Certificering met brandklasse B1 houdt in dat het materiaal moeilijk ontvlambaar en brandvertragend is. Mocht het materiaal vlam vatten zal het uit zichzelf doven als de bron van de brand verwijderd is. De Franse M1 brandklasse is net als de Duitse B1 klasse een algemeen aanvaarde maatstaf voor brandveilige materialen in Europa. Producten die voorzien zijn van een M1 certificering zijn net als bij B1 moeilijk ontvlambaar en brandvertragend bij open vuur.

Materiaalkeuze

Bij het kiezen van materiaal voor visuele communicatie binnen gebouwen is het erg belangrijk de certificeringen omtrent brandveiligheid scherp te controleren. Je draagt door de keuze voor een bepaald materiaal uiteindelijk bij aan de brandbaarheid en dus de veiligheid van de ruimte waarin dit gebruikt zal worden. Veiligheid gaat, ook op het gebied van visuele communicatie, boven alles.

Houd jij rekening met brandveiligheid als we het over visuele communicatie hebben? Ik hoor het graag van je in een reactie hieronder!

Bron: SignPro Benelux april 2015

Download de Interior Design brochure